Life Changes – Architecture that changes lives

44% af de 15-29-årige mænd løsladt fra fængsel i 2015 begik ny kriminalitet indenfor 2 år.

Det har enorme omkostninger for de ramte, de unge og samfundet. En af årsagerne til tilbagefald er, at ny-løsladte sjældent har en bopælsadresse at komme ud til. Det er en barriere for offentlige ydelser, og så bliver den tidligere løbebane og de tidligere venner interessante.

Et Co-lab mellem Lifes Changes, erikjuul-architects og Plan1 Cobblestone Architects skal give ny-løsladte et bedre udgangspunkt. Ambitionen for samarbejdet er at etablere en række sociale væresteder og udslusningsboliger flere steder i Danmark.

I maj måned blev der indsendt en fondsansøgning til Statens Kunstfonds Arkitekturudvalg – Boliglaboratorium som støtter nytænkende boligformer med et socialt- og samfundsmæssige udbytte.
De søgte fondsmidler skal bruges til projektets indledende rådgivning. Kryds fingre og send os god karma, så vi forhåbentligt får støtte.

Når projektet realiseres, bliver det økonomisk bæredygtigt ved at den løbende drift er i balance. Første projekt bliver et pilotprojekt med en investeringssum på ca. 20 mio. kr., som finansieres af private investorer.

Life Changes tilbyder mentorforløb og hjælper unge i projektet væk fra kanten af samfundet, og giver dem en hjælpende hånd væk fra gråzonen og tilbage i mulighedernes lys. Læs mere på vores hjemmeside www.lifechanges.dk.

Er du interesseret i projektet som investor eller på anden måde, så skriv direkte til jml@plan1.dk.

Mere nyt efterhånden som vi realiserer projektet.