Nagieb Khaja

Hvem er du?

Jeg hedder Nagieb Khaja, er uddannet journalist, har instrueret flere dokumentarfilm og skrevet to bøger. Mit primære fokus i Danmark har været radikaliserede miljøer, men de seneste mange år har jeg lavet dokumentarreportager og skrevet artikler fra verdens konfliktområder, især Syrien og Afghanistan.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg bakker op om Life Changes, fordi de støtter op om udsatte unge, som der er et kæmpe uforløst potentiale i. Jeg er tit stødt på unge mennesker på kanten af samfundet, som besidder intellekt, talent eller gåpåmod, men som det desværre alligevel er gået helt galt for. I de situationer har jeg været enormt ærgerlig over, at der ikke er blevet skabt et rum, hvor de unge kunne udvikle sig på andre præmisser end de gængse, som tydeligvis ikke passer til deres personlighed.

Life Changes er derfor et tilbud, som tilbyder en helt unik mulighed til en gruppe af borgere, som vi i værste fald kan tabe på gulvet. Det ville både være en tragedie for den enkelte unge og for vores samfund.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde?

Jeg har både igennem min opvækst og mit professionelle virke haft berøring med mennesker, som er på kanten af samfundet. Jeg voksede op i Avedøre Stationsby, hvor der var en overvægt af ressourcesvage borgere, hvilket satte sine aftryk i mine venner og skolekammeraters liv. For nogens vedkommende var der heldigvis gode lærere og socialpædagoger, som kunne samle dem op. Men der var desværre også eksempler på børn og unge, som det gik galt for, og som endte på institutioner og fængsler, fordi de aldrig fik den rigtige hjælp eller de rigtige rammer.

Senere har jeg også som journalist beskæftiget mig med mennesker, som har det enormt svært. Det har sat mine erfaringer i perspektiv og bestyrket mig i min opfattelse af, at der altid kan findes løsninger til de enkelte mennesker behov og måder at agere på.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Den største udfordring med udsatte borgere er, når de bliver sat i bås og derfor får tilbudt meget firkantede løsningsmodeller, som ikke passer til dem. Bureaukratiske løsninger kan blive store benspænd og forhindre udsatte borgere i at få det bedre eller udvikle sig. Derfor er et tilbud som Life Changes forfriskende og vigtigt, fordi kreativitet kan åbne dørene til en ny verden og løsninger, som de officielle institutioner ofte ser sig blinde på.