Organisationer advarer mod stop for stofbehandling til udvisningsdømte

“Regeringen har et lovforslag i høring, hvor det forslås at begrænse udvisningsdømte indsattes adgang til at deltage i uddannelse, undervisning og programvirksomhed i fængslerne, samt modtage sociale behandlingstilbud mod stofmisbrug.”

Et flertal i folketinget bakker op om forslaget, men lovforslaget møder nu kritik hos Institut for Menneskerettigheder der mener, at opdelingen mellem social og medicinsk behandling svarer dårligt overens med virkeligheden.
Læs mere om lovforslaget og debatten her:
http://www.altinget.dk/…/155145-organisationer-advarer-mod-…