Personer med psykiske diagnoser skal i arbejde

Socialminister Mai Mercado ser et stort potentiale i, at få mennesker med diagnoser som ADHD og autisme i arbejde, efter en ny redegørelse er fremlagt.

“Vi vil se på, hvordan man kan hjælpe mennesker, som har et handicap, og hjælpe dem ind i beskæftigelse. Tallene viser, at der er en målgruppe, som har særlige behov, men som med den rette hjælp kan blive en del af arbejdsmarkedet”, udtaler Mai Mercado.

Johnnie Kragh, administrerende direktør for den socialøkonomiske virksomhed Specialisterne er glad for ministerens udmelding, og han udtaler “De har en anden måde at tænke på, så de er meget givende for arbejdsmarkedet. De er skæve på de sociale og personlige kompetencer og har brug for hjælp, men det kan de også lære”

Life Changes har ligeledes et socialiserings-mentor forløb, der vil kunne sikre, at borgere med psykiske diagnoser vil kunne blive socialiseret og kunne komme i arbejde. Med dette forløb vil borgeren kunne komme i kontakt med sin mentor 24/7, og konkret vil borgeren opnå kompetencer om at mestre en hverdag, ligesom borgeren opnår konkrete værktøjer, der kan anvendes direkte, når borgeren kommer i beskæftigelse eller under uddannelse.

Læs mere om tiltaget i artiklen herunder:

http://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/minister-vil-hjaelpe-personer-med-diagnoser-i-arbejde