Pia Bolander Olsen

Hvem er du?

Jeg hedder Pia Bolander Olsen, er CEO & Founder samt ildsjæl bag den juridiske vikar- og rekrutteringsvirksomhed PBO Juridisk Vikar & Rekruttering – www.juridisk-vikar.dk

Jeg er en karrieredrevet kvinde, iværksætter og mor, professionel networker og recruiter, juridisk sagsbehandler og koordinator.

Som person er jeg energisk, intelligent, målrettet, vedholdende, glad, optimistisk og initiativrig. Jeg er altid åben for udfordringer og nye oplevelser.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Life Changes ideologi læner sig meget op af min egen tankegang og min egen lommefilosofiske vision for hvilke tiltag, der med fordel kan iværksættes på det social- og samfundsøkonomiske område. Men den afgørende forskel er, at de bærende kræfter bag Life Changes er formående til at føre mine og andres idealistiske tankespind ud i livet og dette med en realisme og effektivitet, hvis mage jeg ikke mindes at have set.

Life Changes er mere end et projekt. Det er en ikke-idylliseret tilgang til begyndelsen til løsningen på et omfattende samfundsproblem – med fodfæste i erfaringer fra de socialt udsatte borger. Det kan være alle mennesker. Lige fra ungdommen, fra gaderne, fra miljøerne, fra arbejdsbordene i det danske samfund (den jævne samfundsborger), fra de akademiske rækker (advokaten, revisoren, lægen og psykologen), fra læreanstalterne og fra spisebordene i de danske hjem. Et veritabelt sammensurium af kapaciteter og en vidensbank af en anden verden med et mindset, der er fokuseret på viljen til at gøre en forskel og med en meget umiddelbar og charmerende glæde ved at have værktøjerne, som er nødvendige til rådighed.

Jeg har stor tiltro til, at Life Changes og dets bæredygtige udgangspunkt og fundament kommer til at medvirke og bidrage til målbare løsninger og resultater, der til dato er ønsketænkning.

Hvad er det ved dette projekt, der gør, at du har valgt at blive ambassadør for Life Changes?

I tillæg til det ovenstående kan tilføjes, at behovet for lødige, relevante og dybt professionelle organisationer som Life Changes er så aktuelt som nogensinde før.

Aldrig tidligere (i mit voksenliv) har skellet mellem respekteret samfundsborger og svage, udstødte eller ildestedte borgere været så synligt både i medierne og i folkemunde, og der er nærmest frit slag på de verber, som vi på bl.a. de sociale medier må ”æde” hverdag som hverdagskost.

Det er derfor nu (bedre sent end aldrig), der skal sættes ind, og min egen personlige opfattelse er, at den ”råhed”, vi har optaget så nemt i vores sprog, nu desværre er en integreret del af vores retorik.

En del af løsningen og et åndehul i retning mod en bedre og mere udbytterig dialog er derfor at eliminere dele af problemerne – altså bl.a. professionel hjælp til selvhjælp, tidligere og mere effektive indsatser, mentoring og vejledning. Alt sammen med det formål at bryde livslange vaner og vende derouter, samfundsøkonomiske dyre vaner der i den sidste ende fører til større gab og mere forbitrelse imellem de to verdener.

Life Changes er efter min opfattelse et vigtigt skridt i den rigtige retning, og derfor vil jeg selvfølgelig med glæde og stolthed være ambassadør for det og spændende projekt

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Først og fremmest netop eksklusionen! Den afstandtagen og fremmedgørelse, hvormed samfundets svageste og mest udfordrede mødes i det offentlige Danmark synes at være tiltagende frem for aftagende. Der er ikke længere plads til at ”stikke ud”, medmindre du er så åbenlyst excentrisk og flamboyant, at du kan tillade at kalde dig kunstner, videnskabsmand eller sågar politiker.

De psykiske syge, de hjemløse, de ”utilpassede” unge med svære opvækstvilkår, de ikke-integrerede (”ikke-tilstrækkelig-danske”) 2. generationsindvandrere, flygtningene og de kronisk syge er samfundets bærme, og vi er alle med til at fastholde illusionen, hver gang vi fravælger eller accepterer fravælgelsen af et – set med omverdenens øjne – uperfekt og sommetider skrøbeligt menneske såvel i vores arbejdsliv som i vores privatsfære.

Når mennesket afvises, negligeres og udelukkes fra ”det bedre borgerskab” fra vores sociale fællesskaber og de normer, fællesskabet fordrer og fra vores institutioner og arbejdspladser, så forstærkes umiddelbart derouten – såvel psykisk som fysisk. Et sind, der i forvejen er nedbrudt med lutter modgang i bagagen, kan på sigt lide ubodelig last til stor belastning for samfundet og for det enkelte individ og endegyldigt lukke døren for alle forsøg på holdbare løsninger. Vreden og den uforløste indre uro bliver iboende, destruktiv og demotiverende.

Hvem skal det udfordrede menneske spejle sig i, lære af og læne sig op af, hvis ikke vi åbner vores hjerter, hjerner og fællesskaber – også for de mennesker, der falder udenfor kategori? Hér har vi, som borgere i et land, hvor indbyggerne er defineret som ”verdens lykkeligste folkefærd”. Det er en kæmpe opgave at løfte, og den starter hos os selv.

Samfundsmæssigt og overordnet set må der en re-definition af den sociale indsats til. Der skal sættes langt flere midler af til ordninger, der involverer en menneskelig (læs: levende og ikke maskinel) indsats i miljøerne, i hjemmene, på gaderne og institutionerne.

Der skal sættes helhjertet og fokuseret ind, og det enkelte individ skal udfordres ud fra et helhedsperspektiv af personen og ikke en samlet perspektivering af hele det samlede segment, som vedkommende normalt identificeres som havende tilhørsforhold til. En målrettet indsats på individets betingelser, men med klar og entydig styring, coaching og vejledning fra fagpersoner med forudsætningerne for at identificere problemernes rod og evnerne til at dyrke potentialet frem igen.

Der findes ingen hurtig løsning, men opgaven starter dér, hvor mennesket er! Og det er lige præcis dér, Life Changes – efter min opfattelse – tager deres udgangspunkt og har en kæmpe berettigelse.  Jeg er sikker på, at Life Changes finder et stærkt fodfæste i erhvervslivet.