Podcast – Thomas Brædder

Life Changes ambassadør Thomas Brædder, er indehaver af Thomas Brædder Advokatfirma.

Han har haft med straffesager at gøre siden 2007 som anklager og leder i Rigspolitiet, og efterfølgende som forsvarsadvokat.

Han har en indsigt fra begge sidder af ”hegnet” som kommer lytteren til gode, når han i vores interview drøfter bandepakkerne, retssystemet, forbrydelse og straf samt sine tanker om, hvordan vi kan forebygge og hvad han mener der skal til for at afhjælpe den udsathed og afmagt han ser.

Hør også om hans motivation og drivkraft, til at arbejde med det han arbejder med, og hvordan hans baggrund har spillet ind i hans karriere valg.