Thomas Brædder

Thomas Brædder

Om mig:

Jeg er advokat og indehaver af Thomas Brædder Advokatfirma. Jeg har arbejdet med straffesager siden 2007 – først som anklager og leder i Rigspolitiet, og siden som forsvarsadvokat. Jeg har specialiseret mig i straffesager, og underviser bl.a. andre advokater i straffeproces. Jeg fører sager om alt fra vold, trusler, røveri, narko, drabsforsøg og terror – både i byretten og landsretten – og har klienter over hele landet. Ved siden af straffesagerne fører vi på kontoret også enkelte familieretlige sager om forældremyndighed og samvær og lignende.

Hvorfor bakker du op om Life Changes?

Som forsvarsadvokat møder man unge mennesker, som har brug for professionel hjælp og støtte. Og ofte er det ikke bare juridisk hjælp, der er brug for, men en meget mere helhedsorienteret hjælp, med fokus på den enkelte. Den rette hjælp og støtte, kan forandre et ungt menneskes liv. Og det giver mening – både for den enkelte og for samfundet som helhed. Derfor støtter jeg Life Changes, fordi det netop er den helt afgørende støtte og den positive forandring, som de har fokus på, i deres arbejde.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet?

Jeg er vokset op med forældre, der begge arbejdede med udsatte unge, og som også selv privat tog sig af plejebørn og -unge med særlige behov for hjælp og støtte. Så jeg har fra barnsben haft førstehåndskendskab til de vilkår, udsatte børn og unge har. Som advokat har jeg mange sager, hvor jeg hjælper unge, der er blevet sigtet af politiet, eller som skal i retten eller i Ungdomskriminalitetsnævnet. Derigennem oplever jeg fra første parket deres udfordringer – også med at forstå og agere i et ofte forvirrende og uoverskueligt offentligt system.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Den retspolitiske debat har igennem de seneste år handlet mest om straf og strafskærpelser, og knap så meget om, hvordan vi forebygger kriminalitet, og bedst hjælper, de personer, der kommer på kant med loven. Det er ærgerligt og kritisk, både for den enkelte og for samfundet. Det skal selvfølgelig have konsekvenser, hvis en ung bryder loven, men det må være i alles interesse, at den unge hjælpes tilbage på rette spor, frem for at blive fastholdt i et liv uden for samfundet. Det er der både gode menneskelige grunde til, men også rent økonomiske og kriminalitetsbekæmpende grunde til. Derfor er det utrolig vigtigt, at der bakkes op om det forebyggende og støttende arbejde som bl.a. Life Changes dagligt udfører. Det arbejde gør nemlig en reel forskel for den enkelte – og derigennem også for samfundet.