Unge kriminelle med ADHD

Flere undersøgelser viser, at mange af de unge der fængsles, har ubehandlet ADHD. Dette kan øge deres impulsivitet samt gøre dem mere voldelige. Derfor er der også en stor recidivrisiko, hvilket betyder, at disse unge har større sandsynlighed for at foretage sig noget kriminelt igen – og dermed atter ende i fængsel. Altså en ond cirkel.

I Sverige tages der hånd om dette problem på en helt særlig måde. Norrtäjle-fængslet lidt uden for Stockholm screener alle nye indsatte for ADHD, og de der viser sig at have det, vil få målrettet behandling og kognitiv træning, således at både konflikter i fængslet mindskes, men samtidig sænkes risikoen for et tilbagefald til ny kriminalitet også. Dette er ikke alene konfliktnedsættende, det er ligeledes en stor økonomisk besparelse for samfundet.

I Sverige er der således både specielle fængsler og afdelinger for indsatte med ADHD, mens det endnu står anderledes til i Danmark. Life Changes bifalder i den grad de metoder, der anvendes i Sverige, idet der er store fordele for individet – men sandelig også for samfundet. Life Changes’ Fængselsprojekt omhandler netop et mål og ønske om, at unge kriminelle med ADHD skal have en helt anden støtte efter afsoningen, idet de i højere grad har behov for struktur og en vished om, hvad der skal ske på hvilke tidspunkter.

Konkret ønsker Life Changes at træde til, allerede inden der sker løsladelse, således relevante virksomheder eller uddannelsesinstitutioner kan kontaktes. Derudover vil den enkelte unge have en fast mentor tilknyttet, og denne vil støtte den unge i svære situationer. Ligeledes skal dette ske gennem tæt samarbejde med sagsbehandlere, kriminalforsorgen samt udslusningsstedet og den unges eget netværk, så de bedste vilkår for at bryde med de gamle normer, opnås.

 

Kilde:
Thomas Gade: ”Hjælp til indsatte med ADHD kan spare samfundet for millioner”, Danmarks Radio, 09/04/15. URL: https://www.dr.dk/nyheder/indland/hjaelp-til-indsatte-med-adhd-kan-spare-samfundet-millioner