FN’s verdensmål

Vi vil gerne gøre verden til et tryggere sted at være samfundsborger, og derfor arbejder vi hver eneste dag på at opfylde nogle af FNs verdensmål. ⠀

Helt specifikt tager vi hånd om socialt udsatte i Danmark. Mange mangler helt basale redskaber og kompetencer, og en stor del af vores arbejde handler derfor om at resocialisere. ⠀ ⠀

Igennem resocialisering kan vi forbedre udsattes sociale trivsel (mål 3), hvilket er grundstenen for at blive uddannelsesparat (mål 4). Efter endt uddannelse kan borgerne tage del i samfundet igennem
anstændige jobs og sikre fortsat vækst (mål 8). I vores arbejde er det væsentligt, at vi indgår i samarbejder på tværs af brancher og organisationer og mellem det offentlige, det private og civilsamfundet (mål 17). ⠀

Alt sammen sikrer en gennemgående positiv udvikling for den enkelte borger og samfundet. Borgeren kan gennem resocialiseringen få opfyldt sine drømme om arbejde eller uddannelse, samtidig med at borgeren også får kompetencer til at have en ikke-voldelig adfærd, mindske eller helt fjerne sit misbrug og undgå kriminalitet og fængselsophold. ⠀

Vi er stolte af at vores forløb har en succesrate på 75 %, og at vi dermed kan gøre en forskel i verden ⠀