Hassan Mahmood

Hassan Mahmood

Hvem er du?

Jeg hedder Hassan, og er 30 år. Jeg fungerer som forsvarsadvokat i straffesager samt advokat i sager om anbringelse af børn. Jeg har gennem min uddannelse samt senere beskæftigelse specialiseret mig indenfor strafferet – og har sideløbende med dette fokuseret på sager om anbringelse af børn. Jeg er ansat hos advokatfirmaet Erbil GE Kaya.

Hvorfor bakker du op om Life Changes som ambassadør?

Jeg bakker op om Life Changes, idet de fylder et udækket behov der er for at forebygge de problemstillinger, som visse persongrupper kan havne i. Life Changes har formået at samle et solidt hold med forskellige kompetencer, som alt i alt kan sikre, at visse persongrupper ikke ender i en ond cirkel, hvor man vender tilbage til kriminalitet, eller hvor den offentlige forvaltning bliver nød til at gå ind og diktere borgerens liv.

Kan du relatere til udsatte borgere på kanten af samfundet? På hvilken måde?

Jeg er selv opvokset i et udsat boligområde i København– det som man normalt kalder en ghetto. Jeg har således siden barndommen været vidne til, hvilke udfordringer udsatte borgere oplever i deres liv. Dette gælder mht. jobmuligheder, skole og kontakt med den offentlige forvaltning.

Hvad ser du som den største udfordring i vort samfund med borgere, der er ekskluderet?

Jeg ser det som et markant tab for samfundet, når borgere bliver ekskluderet. I de fleste tilfælde skyldes eksklusionen, en manglende forståelse for individet og manglende respekt for forskelligheden. 

Jeg ser det som et stort tab for samfundet, når borgere føler sig eller bliver ekskluderet. Dette kan være springbrættet til et hårdere liv, hvor kriminalitet kan blive en nem løsning. Herudover viser flere undersøgelser, at netop ekskluderede borgere ofte af de samme borgere, som ender med at sidde fast i den udsatte del af samfundet. Man fratager således borgeren muligheden for at kunne skabe sin fremtid og dagligdag efter eget valg.

Vi må altid huske på, at vores samfund oprindeligt er bygget op efter en filosofi, hvorefter alle borgere skal have samme muligheder – desuagtet hvilket boligområder eller persongruppe man stammer fra.

Jeg er af den klare opfattelse, at Life Changes støtter borgeren på bl.a. dette område.