Hvornår slutter “coronaferien” i det offentlige?

En undersøgelse foretaget af skole og forældre viser, at 45 % af forældre vurderer, at deres børns trivsel er påvirket negativt under restriktionerne. I mellemtiden kan vi så kun forestille os, at de udsatte børn bliver endnu mere sårbare under nedlukningen på trods af nødordninger.

Inger Ros, som er ledende overlæge på psykiatrisk akutmodtagelse på Bispebjerg Hospital, beskriver i en kronik, hvordan nedlukningens sande ofre ser ud. Det er både patienter med forværring af eksisterende psykiske problemer samt andre, der aldrig har haft psykiske problemer før som kræver akut indgriben. I mellemtiden overses diagnoser under nedlukningen, som desværre har kostet menneskeliv. 

Ledige får sværere ved at søge jobs under restriktionerne og nedlukningen, idet antallet af jobopslag er faldet med 17,5 % fra december til januar ifølge en undersøgelse fra Danske Bank. I mellemtiden lukker kommunerne deres jobcentre, fordi beskæftigelsesindsatsen er suspenderet. 

Disse scenarier beskriver, hvordan den helt almindelige befolkningen også lider under nedlukningen og restriktionerne. Det offentlige er gået på ”Coronaferie” ifølge Inger Ros. Flere funktioner er lukket ned uagtet, at de berørte borgere mister hele deres mentale og sociale grundlag.

Det oplever vi desværre også i Life Changes, hvor vores målgruppe netop består af de tre ovennævnte. Børn og unge der er vokset op i mistrivsel, folk med diagnoser og borgere i beskæftigelsesindsatser. 

Denne ”coronaferie” er nødt til at blive debatteret, for det gør ikke kun udsatte endnu mere udsatte i dag ved denne manglende hjælp, men raske mennesker risikerer at blive udsatte også.