Saif vil altid være en del af sin bande

Saif vil altid være en del af sin bande

Af Katrine Foldager Stokbro

Bandekonflikten eskalerede i 2016. I 2015 var kun 17 skyderier i det offentlige rum, hvor niveauet i 2016 blot fra januar til oktober var helt oppe på 40 skyderier, og siden nytår har der været mere end 40 skudepisoder. Det er nødvendig at tage problemet alvorlig og gøre en indsats, så færre bliver rekrutteret til bander, og så de, der allerede er en del miljøet, får en vej ud.

En af dem, der blev en del af en bande i en ung alder, og nu ikke kan se en vej ud, er Saif.

Saif er 25 år og har kone og to børn. Han har aldrig haft arbejde og har hele sin ungdom og sit voksenliv været tilknyttet en bandegruppering. De venner han har fulgtes med ind i bandemiljøet, er de samme drenge, han er vokset op med og har gået i børnehave og skole med. Derfor er kriminaliteten underordnet, hvor broderskab og venskab betyder alt.

Saif fortæller, at det var meget naturligt for ham og hans venner at lave kriminalitet. Ifølge ham, mødes unge mænd med anden etnisk baggrund nemlig ikke hjemme hos hinanden efter skole eller i weekenderne. De mødes i indkøbscentre og på gadehjørner. De vil gerne gå i byen og på diskoteker som andre unge danskere, men gang på gang bliver de afvist, fordi de har forkert påklædning på, eller diskoteket er for proppet. Hvor skal man så gå hen?

”De lukker ikke sådan nogen som os ind, heller ikke selvom vi blot kommer to eller tre sammen”, fortæller Saif.

Derfor står de unge på gaden mænd skulder mod skulder, og de keder sig. De lader rastløsheden overtage, ”Og når man står der alle sammen, er der ikke langt til, at den første kaster en sten ind af butiksruden”, siger Saif.

Saif ser ikke sig selv forlade den bande, han er tilknyttet. Han ville aldrig forlade sine venner og brødre, heller ikke selvom han nu har børn og familie. Han ser dog flere måder, man ville kunne forhindre, at unge bliver en del af bandemiljøet. Han mener, at fritidstilbud om aftenen og i weekenderne ville hjælpe de unge, der ikke kan finde andet plads end den hos vennerne på gadehjørnet. De har brug for socialliv og samvær, hvis den unge ikke skal føle sig ”venneløs” og ”alene i verden”, som Saif beskriver det, for det er især vigtigt, når man er ung.

Uro og angst gør det umuligt at arbejde

Saif lever også med en konstant uro. Han har skudt nogen og er selv blevet skudt, og han lever derfor med smerter både i arm og i sind. Han går hele tiden og kigger sig over skulderen.

Som barn havde Saif ingen diagnoser, intet angst eller andre psykiske problemer, men som voksen er han blevet mærket af den bandekrig, han er blevet den del af. Søvn får han ikke meget af, og han bliver let vred og bange. Han tror derfor selv, han har fået PTSD, og derfor har han svært ved at passe et arbejde.

Han frygter også hele tiden for sin kone og sine børn. Han har flyttet familien ud af sit boligområde for at passe på dem, men alligevel er han hele tiden bange og urolig. Han sover kun let om natten i frygt for, noget skulle ske – han bliver jo nødt til at være klar.

Venskaber, broderskaber, bander

Saif er et typisk eksempel på en ung mand, der er blevet fanget i broderskab og kriminalitet i et bandemiljø. Det sædvanlige bandemedlem er ligesom Saif vokset op i et alment boligområde, og en undersøgelse fra 2012 viser, at 82 pct. er vokset op i storbyer. 82 pct. viser en undersøgelse fra 2012. De er derfor tæt på bandegrupperingerne og andre unge med samme udfordringer, og skridtet til at blive en del af en bande er derfor ikke så langt. Samtidigt betyder det også noget, at den unge har venner, som har samme etnicitet, fordi de lokale bander næsten udelukkende inkluderer personer med anden etnisk herkomst end dansk.

Ifølge Rigspolitiets nye tal fra 2017 findes 1400 registrerede medlemmer af rocker- eller bandegrupperinger. Heraf er 900 rockere og 500 bandemedlemmer.

Hele 48 pct. af bandemedlemmerne har under opvæksten selv været involveret i kriminalitet eller haft en omgangskreds, der var. Det betyder, at risikoen for, at den unge selv bliver involveret, er enorm. Samtidigt er de, der i en ung alder deltager i kriminelle grupperinger i større risiko for at blive rekrutteret til organiserede grupperinger og bander senere – eller at den kriminelle ungdomsgruppe på sigt kan udvikle sig til en mere organiseret bande.

Det er altså stort set alene det miljø, hvor den unge vokser op, der har betydning for, om de bliver bandemedlemmer eller ej. Deres bandeliv består af historier om venskaber for livet og broderskab, hvor man hjælper hinanden uanset hvad. Historierne handler om at have kendt hinanden altid, at have gået i skole og børnehave sammen og ikke om kriminalitet. Bandelivet handler om familie.

Mere end en håndsrækning

Hos Life Changes tror vi på, at kriminelle og andre socialt udsatte, der ønske at træde ud af deres nuværende liv, har brug for mere end en håndsrækning –  de har brug for en mentor. Typisk mangler de her borgere kompetencer, der er forudsætninger for, de kan begå sig i vores samfund, få arbejde eller gennemføre et praktikforløb eller en uddannelse. Det er derfor Life Changes tilbyder mentor- og udslusningsforløb for kriminelle som Saif. Vi vil forsøge at sikre, at borgere med kriminel baggrund opnår stabilitet og hverdagsmestring, så de kommer tættere på ordinær beskæftigelse eller uddannelse og undgår tilbagefald til kriminalitet.

Et konkret forløb vil altid blive tilpasset den enkelte borger, men det vil typisk indeholde støttende motiverende og afklarende samtaler, praktisk hjælp, daglig telefonisk kontakt, gældsrådgivning og andre aktiviteter, der bringer borgeren tættere på selvforsørgelse.

 

Kilder:

  • Interview med Saif fra: Kirsten Elisa Petersen, Stemmer fra en bande – Unge bandemedlemmers egne fortæller om opvækst, hverdagsliv og fremtid, Aarhus Universitet, 2015 
  • Anja Leavens, ”Relationsarbejde med aktive bande og rocker medlemmer”, Seminar, 2017
  • Det kriminelle præventive råd, ”Bander i tal”. http://www.dkr.dk/unge/bander/bander-i-tal/. Lokaliseret: 12/09/17
  • Jonas Markus Lindstad, Justitsministeriets Forskningskontor ”Undersøgelse af rockere og bandemedlemmers opvækstforhold 2”. November 2012
  • Rigspolitiet, Rocker og Bander 2015
  • Rigspolitiet, Rocker og Bander 2016