Tidens udsatte med Life Changes

Dette er vores nye tiltag, hvor vi gennemgår tidens nyheder og initiativer indenfor udsatte-området hver tirsdag.

Der findes utallige nyheder og initiativer på dette område, som hele tiden dukker op, og det vil vi gerne sætte lidt mere fokus på. 

Følg med på vores blog, hvor du får de vigtigste nyheder indenfor området og måske også inspiration til nye initiativer til gavn for de udsatte. 

Vi  ser på nogle temaer, hvor disse historier kan være med til at belyse det nærmere. I denne uge er fokus på Diagnoser og misbrug.

God fornøjelse!

Tidens Solstråle-historie

Træning blev Brians vej ud af kriminalitet: – Jeg var fuldstændig ligeglad med mig selv

Som barn mistede Brian sin far og det ledte til et liv med vrede og dårlig omgangskreds. Han havde brug for at flygte fra sin virkelighed, og Brian beskriver sig selv som en negativ dreng, der opsøgte balladen.

”Jeg har nok haft det, man godt kan kalde en vild ungdom,”konkluderer Brian Høyer.”

Efter et fængselsophold på 9 måneder besluttede han at lægge sit liv om og droppe misbruget af stoffer.

Den nye lederstilling er endnu et bevis på, at 32-årige Brian Høyer fra Hee er nået rigtigt langt i sit liv. Fra et ungdomsliv med misbrug, de forkerte venner, kriminalitet, smidt ud af skolen og en fængselsdom, til en overvundet kræftsygdom og et radikalt anderledes liv med sundhed og fast job. Og nu en lederstilling.

https://ugeavisen.dk/ugeavisenstruer/artikel/træning-blev-brians-vej-ud-af-kriminalitet-jeg-var-fuldstændig-ligeglad-med-mig-selv

Tidens Inspiration

Samtaler om sex og svære tanker tilbydes unge på flere uddannelser

Anonyme samtaler om alt fra seksualitet til misbrug har været en succes på Gammel Hellerup Gymnasium. Nu udvides tilbuddet til andre ungdomsuddannelser.

unge på Gammel Hellerup Gymnasium kunnet tale med en sundhedsplejerske om i en forsøgsordning over syv uger før sidste nedlukning. De har helt anonymt kunnet tale om alt fra seksualitet til bekymringer om misbrug eller angst og har fået gode råd og vejledning i at søge hjælp. Formålet med ordningen er at give de unge et rum for refleksion over egen sundhed og trivsel og mulighed for tidlig opsporing af sundhedsmæssige udfordringer i de unges fysiske, mentale og seksuelle sundhed. Ordningen har været så stor en succes, at tilbuddet nu skal udvides i antallet af samtaler og afprøves på fire ungdomsuddannelser i kommunen næste skoleår.

https://sn.dk/Villabyerne/Samtaler-om-sex-og-svaere-tanker-tilbydes-unge-paa-flere-uddannelser/artikel/1424324

Tidens Need to know

På besøg på Afdeling M: For første gang i sit liv får Niels Peter behandling for begge sine diagnoser

I fem uger har Niels Peter befundet sig i Fjordhus. Et stort gult murstenshus med udsigt til Roskilde Fjord og med 76 sengepladser til patienter med såkaldt dobbeltdiagnose. Niels Peter er en af dem. For han er både alkoholafhængig og bipolar og lider desuden af ADHD og angst. At man i psykiatrien får at vide, at man skal være ædru for at få behandling, mens man i alkoholbehandlingen ikke går dybt ned i det psykiske. De steder, jeg har været, har der ikke være fokus på de to ting samtidig. Og så falder det fra hinanden. For du kan ikke løse alkoholafhængigheden uden at løse psykiatridelen«, siger Niels Peter, da Ugeskrift for Læger besøger ham på Afdeling M, hvor han skal være i to måneder mere.

Det hedder dobbeltdiagnose. Når en patient både har problemer med rusmidler og psykisk lidelse. Underdiagnosticering og mangelfuld registrering gør det svært at opgøre det præcise antal danskere med dobbeltdiagnose. Men VIVE anslår, at der over en periode i 2010-2014 er omkring 40.000. En ud af tre patienter, der søger hjælp i psykiatrien, har samtidig et rusmiddelproblem med alkohol eller stoffer. Disse mennesker anses for at være blandt de mest udsatte patientgrupper i sundhedsvæsenet. Fordi de nemt falder mellem to stole.

https://ugeskriftet.dk/nyhed/pa-besog-pa-afdeling-m

Tidens Viden

Personer med øget risiko ved COVID-19

Mennesker med psykiske lidelser er mere modtagelige for at få virussygdommen og har en markant øget risiko for at dø af den end de fleste andre.

Et amerikansk studie, publiceret i JAMA Network Open, viser, at patienter med en psykiatrisk diagnose, som er blevet indlagt med covid-19, har 50 procent større risiko for at dø af sygdommen end patienter uden en psykiatrisk historie. Risikoen for død er på tværs af alle psykiske lidelser på 8,5 procent, mens den for dem uden psykisk lidelse er på 4,7. På samme måde er risikoen for at blive indlagt hhv. 27,4 procent og 18,6 procent.

Psykiatrisk Center København skal kortlægge og følge udviklingen af coronavirus blandt forskellige udsatte grupper med psykisk sygdom eller misbrug. Det skulle have været sat i gang sidste sommer, men blev pga. myndighedsproblemer med samkøring og udlevering af data forsinket. Forskerne fik således først adgang til de nødvendige data i januar i år. Resultatet ventes senere i år.

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Oeget-risiko/Pjece-Personer-i-oeget-risiko—Fagligt-grundlag.ashx?la=da&hash=E7CCE677FACE1651369B2B98074721FE11B35CF9

Tidens Statistik

Forskere opgør byrden for et liv med psykisk sygdom

Det koster i gennemsnit mere end en fjerdedel af et rask leveår at leve med enten en psykisk sygdom eller et misbrugsproblem. For enkelte diagnoser er det helt op til tre fjerdedele. Det viser en ny dansk kortlægning af de personlige helbredsmæssige byrder, der er forbundet med psykisk sygdom og misbrug.

”Med HeLP får vi et langt mere nuanceret og præcist billede af, hvad det reelt koster mennesker at leve med psykisk sygdom eller misbrug, og det er vigtig viden, når sundhedsmyndighederne og politikernes skal planlægge og udarbejde politikker på området,” siger Oleguer Plana-Ripoll.

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/forskere-opgor-byrden-for-et-liv-med-psykisk-sygdom?publisherId=12670518&releaseId=13617547