Tilbagefald i kriminalitet

Tilbagefald i kriminalitet minimerer ikke kun borgerens tro på, at det er muligt at opnå en positiv livsomlægning udenfor kriminaliteten. Det koster også samfundet dyrt.

Ud fra både et borger-og samfundsperspektiv er vi, I Life Changes, derfor optaget af at optimere exitforløb.

Et succesfuldt exitforløb handler ikke kun om at afholde sig fra kriminalitet. Det handler også om at indtage en aktiv og positiv rolle i samfundet, hvad enten der er tale om uddannelse eller arbejdsmarked.

En sådan radikal livsomlægning kræver nye positive relationer og fællesskaber, tillid og ikke mindst tilgængelighed.

Desværre er tilgængeligheden til en kontaktperson ofte tilpasset en normal arbejdsdag.

Hvad er muligheden hvis kl. er 12 en lørdag nat og en borger desperat kæmper for ikke at give efter for tidligere negative vaner, strategier og miljøer?

I sådan en situation kan kontakten til en mentor have en afgørende rolle for borgeren.

Af samme grund arbejder vi ud fra et tilgængelighedsprincip, når vi har at gøre med borgere, der ønsker at slippe deres kriminelle fortid.

Har man akut brug for en støtte, er det ligegyldigt om kl. er 6 om morgenen eller 12 om aftenen. Faktisk er det ofte i de skæve tidspunkter, at behovet for hjælp er størst.