Traumer og gadelivet

Traumer og gadelivet er desværre tæt forbundet. I vores arbejde med udsatte og kriminalitetstruede unge og deres pårørende oplever vi gang på gang, at det er en målgruppe, som kæmper med mange ubehandlede traumatiserende oplevelser.

Om man har en diagnose eller ej, så skaber gentagne chok og traumer symptomer som angst, stress, aggressivitet, dissociation, opmærksomheds forstyrrelse og følelsesmæssigt ustabilitet.

Desværre oplever vi, at alt for mange kæmper i vores målgruppe med disse symptomer uden at få den hjælp, der skal til for at styrke dem i deres hverdags mestring eller få anerkendelse for, at de kæmper med noget reelt, som har en enorm effekt på deres liv.

I Life Changes er vi i stand til med kort varsel at tilkoble dem, der har brug for det, et traumebehandlende forløb, om de har fået en diagnose eller ej.

Vi tilbyder redskaber til at håndtere symptomerne og et trygt rum til at snakke om de omkringliggende følelser med en professionel, som ikke kun kender til det fagligt men også forstår de miljøer, som vores målgrupper kommer fra.

Målet er altid at hjælpe borgeren med at mestre de redskaber og den viden der skal til for at fortiden ikke bliver til lænker, der fastholder os i de dårlige oplevelser.